SamenLezen is luisteren, genieten, ervaren, herinneren, vertellen, mijmeren… SamenLezen is samen boeken beleven.

 

SamenLezen

Wat is SamenLezen?

In een klein groepje lezen we een verhaal en een gedicht. Iemand leest hardop, we verkennen samen de tekst, alle opmerkingen zijn even waardevol. Wat ons met elkaar verbindt is het verhaal, het boek, én het lees- en luisterplezier. 

Geen klassieke leesgroep

Een samenleesgroep is geen klassieke leesclub: kennis over schrijver of boek is niet nodig en je moet het boek op voorhand niet gelezen hebben. In de stad Antwerpen kan je aansluiten bij verschillende leesgroepen.

Voor wie is SamenLezen?

Iedereen is welkom: lezers, niet-lezers, jongeren, senioren, anderstaligen, buurtbewoners, bibliotheekbezoekers,... SamenLezen kan echt met iedereen en in elke groep. We zoeken naar een rustige plaats en genieten van een kopje koffie en een koekje. Kennis over literatuur, boeken of schrijvers is helemaal niet nodig. Het kleine stukje tekst of gedicht op het leesmoment zelf: daar gaat het over.

Hoe werkt SamenLezen?

De begeleider kiest een kwaliteitsvolle tekst en steunt daarbij op het leesmateriaal van andere leesgroepen. Hij of zij leest luidop en stopt regelmatig zodat de deelnemers  kunnen inpikken op de tekst en het verhaal. Elke deelnemer krijgt een exemplaar van het tekstfragment. Je leest mee of luistert gewoon. We sluiten af met een gedicht. Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur.

Begeleiding

Voor de begeleiding van het SamenLezen volgden meer dan veertig medewerkers en vrijwilligers een specifieke opleiding tot SamenLezen-begeleider. De SamenLezen methodiek werd ontwikkeld door The Reader Organisation

Samenleesgroepen in Antwerpen

In alle districten van de stad Antwerpen vind je SamenLeesgroepen in samenwerking met bibliotheken, buurtcentra, scholen, Atlas en Huis van het Nederlands. Er zijn leesgroepen voor anderstaligen, voor jongeren en voor senioren.

Waar en wanneer?

Bekijk alle SamenLeesmomenten in Antwerpen

SamenLezen voor anderstaligen

Er zijn ook verschillende SamenLeesgroepen voor anderstaligen om het Nederlands te oefenen (in samenwerking met Atlas en Huis van het Nederlands).
Bekijk hier een overzicht van deze groepen

SamenLezen met de Leesjury

In bib Bist, bib Park, bib Hoboken, bib Kielpark en bib Arena kunnen vanaf oktober 2023 tieners van 10 tot 12 jaar (groep 4) en van 12 tot 14 jaar (groep 5) deelnemen aan SamenLezen in kader van de Leesjury, Vraag meer info in de bib.
 

Meer informatie

Wil je graag aansluiten bij een van de bestaande Samenleesgroepen? Of heb je interesse om zelf een SamenLeesgroep op te starten of te begeleiden? Stap binnen in de bib in jouw buurt of neem contact op via info@samenlezen.be.