Deze website wordt beheerd door Stad Antwerpen, met maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

De door jou meegedeelde en van jou verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen verwerkt onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of bij het stedelijk contactcenter (elke werkdag van 9 tot 17 uur) op 03 22 11 333 of informatieveiligheid@stad.antwerpen.be

Bezoekers in de krantenhoek van bibliotheek Bist

Over het privacybeleid

De persoonlijke gegevens (adres en andere gegevens) die door de bibliotheek genoteerd worden, worden opgenomen in het gebruikersbestand ten behoeve van de uitleen- en ledenadministratie en zijn bestemd voor exclusief gebruik door de stad Antwerpen. De gegevens worden verzameld in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens. Door je inschrijving geef je jouw toestemming aan de stad Antwerpen om je gegevens te verwerken voor bovenstaand doel. Je kan die toestemming op elk moment intrekken.

Je hebt het recht om je gegevens mee te delen of te verbeteren. Neem daarvoor contact op met het stedelijk contactcenter.

Je vindt een volledige versie van het privacybeleid van de stad op de website van de stad www.antwerpen.be (rechtstreekse link naar het privacybeleid).