Bib voor scholen in coronatijden

De Antwerpse bibliotheken zetten ook het schooljaar 2020-'21 maximaal in met een aangepast scholenaanbod.

Nieuw dit jaar is dat de bib haar dienstverlening aanpast aan de pandemiecodes voor scholen.

Scholieren bekijken hun boeken van de bibbus

Aangepaste dienstverlening volgens kleurcodes

De basisscholen startten het schooljaar in code geel. Dat betekent dat we klassen ontvangen in de bib, uitrijden met de bibbussen, boekenpakketten leveren en leesbevorderende activiteiten voor klassen organiseren.

Enkel als de pandemiecode voor basisscholen geen klasbezoeken toestaat, maakt de lokale bibliotheek een bibpakket voor de klassen die normaal op bibbezoek komen.

 

Ben je leerkracht in het basisonderwijs? Je vindt alle info over de dienstverlening aan de scholen terug op antwerpen.be/bibvoorscholen.