BIB-plan 2020-2025

De bibliotheken van de stad Antwerpen lanceren een strategisch plan voor de komende vijf jaar dat de focus legt op trendverschuivingen.

Infobalie bibliotheek Elsschot

Om klaar te staan voor de toekomst en om flexibel in te spelen op demografische, economische, sociale en technologische ontwikkelingen heeft de stad een klantgericht netwerk van bibliotheken nodig dat performant en professioneel georganiseerd is.

Een ingrijpende trendverschuiving met aanpak op maat van de klant en inzet op taal- en cultuureducatie, leesplezier en competentieontwikkeling.

Op vrijdag 9 oktober werd het BIB-plan 2020-2025 aan de pers en de sector voorgesteld in bibliotheek Permeke.

Bekijk het filmpje op de regionale zender ATV.

 

Bekijk de verschillende presentaties.

Nabila Ait Daoud, schepen voor cultuur stad Antwerpen: Toelichting bij het BIB-plan 2020-2025.

 

Mieke Van Geel, programmaleider Antwerpse bibliotheken: Voorstelling van het beleidsplan bibliotheken voor de stad Antwerpen.

 

Simon Bequoye, expert onderzoek, impact en beleid bij Iedereen Leest: Op welke sleutelmomenten in de ontwikkeling van de mens is een bibliotheek cruciaal om impact te creëren op leesplezier?

 

Ruth Soenen, antropologe en bekend van het onderzoek op Tram 12 ‘Het kleine ontmoeten’: Hoe kunnen we bibliotheken aanpassen volgens hoe mensen zich bewegen in een bib? Welke ontmoeting kunnen we creëren met klanten door het onthalen anders te organiseren?

 

Andries Reymer van de Antwerp Management School: Hoe kan een bibliotheek service design inzetten om haar diensten vanuit de klantbehoeften te verbeteren en innoveren?

 

Els Compernolle, bio-ingenieur en gedragseconoom bij Human Insight: hoe krijgen we bibboeken terug zonder boetes? Contraproductiviteit en alternatieven van boetesystemen.

Meer informatie

Bekijk het BIB-plan 2020-2025