Een Makkelijk Lezen Plein is een plek in de bibliotheek waar kinderen van 8 tot 13 jaar terecht kunnen die moeite hebben met lezen. Ouders en leerkrachten vinden er informatieve boeken over dyslexie en andere leesproblemen.

Affiche Makkelijk Lezen Plein

Boeken, luisterboeken, tijdschriften en dvd's

De Antwerpse bibliotheken hebben een Makkelijk Lezen Plein ingericht in Permeke, Luchtbal en Hoboken. Kinderen met een leesachterstand vinden er een gevarieerd aanbod dat speciaal uitgezocht is om het leesplezier te bevorderen. De boeken, luisterboeken, tijdschriften en dvd's zijn op een aantrekkelijke manier gepresenteerd, met de voorkant duidelijk zichtbaar. Ouders en leerkrachten vinden er informatieve boeken rond leesproblemen en doorverwijsfolders.

Nieuw leesplezier

De achtergrond van leesachterstand bij kinderen kan heel divers zijn: dyslexie, concentratiestoornissen, fysieke of mentale beperktheid, taalachterstand. De materialen op het Makkelijk Lezen Plein zijn geselecteerd voor hun eenvoudige taalgebruik, de duidelijke lay-out met een sprekende omslag en een aantrekkelijke inhoud. Kinderen gaan hierdoor weer met plezier lezen.

Meer informatie

www.makkelijklezenplein.be