De leentermijn van gedrukte materialen, taalcursussen en luisterboeken kan eenmaal verlengd worden met een nieuwe termijn van drie weken.

Bezoeker leent materialen in bibliotheek Bist

LET WEL!

  • De verlengde leentermijn start op de dag dat de verlenging wordt aangevraagd. De verlenging sluit niet dus automatisch aan op de eerste leentermijn.
  • Je kan alleen verlengen als de leentermijn nog niet verstreken is.
  • De leentermijn van materialen die gereserveerd werden door een andere klant kan niet verlengd worden.

De leentermijn verlengen kan op verschillende manieren:

  • door een vraag aan een bibliotheekmedewerker,
  • bij het stedelijk contactcenter op het nummer 03 22 11 333,
  • via Mijn Bibliotheek, de online dienst van de Antwerpse bibliotheken.

De leentermijn van de volgende materialen kan niet verlengd worden: 

  • cd's
  • cd-rom's
  • dvd's