De leentermijn kan eenmaal verlengd worden met drie weken.

Bezoeker leent materialen in bibliotheek Bist

LET WEL!

  • De verlengde leentermijn sluit automatisch aan op de eerste leentermijn.
  • Je kan alleen verlengen als de leentermijn nog geen 4 weken verstreken is.
  • De leentermijn van materialen die gereserveerd werden door een andere klant kan niet verlengd worden.

De leentermijn verlengen kan op verschillende manieren:

  • door een vraag aan een bibliotheekmedewerker
  • via Mijn Bibliotheek, de online dienst van de Antwerpse bibliotheken.