In het Parijs van de 19e eeuw gaat een jonge dichter, afkomstig van het platteland, zijn geluk beproeven maar hij stuit op vele hindernissen.