Boek
Nederlands

Gedichten 1960-1997

Willem Van Toorn (auteur)

Gedichten 1960-1997

Willem Van Toorn (auteur)
Bundeling van het dichtwerk uit de periode 1960-1997 van de Nederlandse schrijver (1935- ).
Titel
Gedichten 1960-1997
Auteur
Willem Van Toorn
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Querido, 2001
340 p. : ill.
ISBN
90-214-8468-4

Besprekingen

Willem van Toorn is een veelzijdig auteur, die zowel als dichter als als romanschrijver naam heeft gemaakt; van die bekendheid in de literaire kritiek getuigen o.m. de talrijke prijzen die zijn werk de afgelopen jaren te beurt vielen. Toch blijft vooral de dichter Van Toorn systematisch onderbelicht; zijn lyrisch werk is hooguit bekend bij een beperkte schare van bewonderaars. Hopelijk verandert de publicatie van Van Toorns verzamelde gedichten iets aan die onterechte veronachtzaming. Van Toorns dichterlijke werk is inderdaad belangwekkend, ook al kan het moeilijk als innoverend of uit de band springend worden beschouwd. De dichter kiest over het algemeen voor een klassieke zegging die het vooral moet hebben van evenwicht, een zorgvuldige dosering van beelden en woorden, een grote lyrische suggestiviteit. Thematisch is Van Toorn vooral geboeid door de weergave van de ruimte. Voortdurend worden in zijn gedichten elementen uit het landschap opgeroepen; vaak worden daarbij vooral grenzen…Lees verder
Bundeling van het dichterlijke werk van Van Toorn (1935) die ook veel romans op zijn naam heeft. Er wordt veel gewandeld en gefietst in deze poëzie. Geobsedeerd poogt de dichter het landschap van vroeger -nù ontregeld door bulldozers en bestemmingsplannen- met woorden éven te laten voortbestaan. Zo worden ook huizen opgetrokken, waarin de geliefde mensen van weleer weer volop aanwezig zijn. De hortus conclusus, de besloten tuin, fungeert daarbij als een klein droomland, waarin dragers van de werkelijkheid als bijvoorbeeld postbodes en spiedende dorpelingen met hun 'precies ingeslepen oogjes' niet mogen doordringen. Het oproepen van de doden heeft niets griezeligs: Van Toorn creëert hier met goedgekozen beelden een intieme, ingetogen sfeer. Het taalgebruik sluit zich daarbij aan: het is 'kleinspraak', met rijmen die toevallig uit 's dichters pen lijken te vloeien. Om zijn thematiek wellicht boeiender voor rijpere poëzielezers dan jongeren.

Over Willem Van Toorn

Willem Peter van Toorn (Amsterdam, 4 november 1935) is een Nederlandse dichter, romanschrijver en vertaler.

Loopbaan

Van Toorn werkte als chemisch analist, onderwijzer en als redacteur bij een uitgeverij. Hij is redacteur van Raster en was medewerker aan de literaire tijdschriften De Vlaamse Gids, Maatstaf, Hollands Maandblad, New Found Land en Nieuw Vlaams Tijdschrift. Als vertaler vertaalde hij werk uit het Engels en Duits van uiteenlopende auteurs als John Updike en Franz Kafka.

Van Toorn is ook de auteur van twee jeugdboeken: het met een Zilveren Griffel bekroonde Rooie (Querido, 1991) en Heer Doos (Querido, 1997). Rooie bevat verhalen over het leven op een experimentele school in de jaren zestig waar de eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke vrijheid van leerlingen de voornaamste uitgangspunten zijn. Op het terrein van de jeugdliteratuur was Van Toorn …Lees verder op Wikipedia