Boek
Nederlands

Oud ben ik en jong ben ik : herinneringen

Walt Whitman (auteur), René Kurpershoek (vertaler)
Memoires van dichter Walt Whitman (1819-1892), waarin onder meer zijn jeugdherinneringen en ervaringen als verpleger in de Amerikaanse Burgeroorlog aan de orde komen.
Onderwerp
Whitman, Walt
Titel
Oud ben ik en jong ben ik : herinneringen / Walt Whitman ; vertaald en van aantekeningen voorzien door René Kurpershoek
Auteur
Walt Whitman
Vertaler
René Kurpershoek
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Specimen days
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij Van Oorschot, © 2019
318 p.
ISBN
9789028290143 (paperback)

Besprekingen

Een schrijver is een spons

Memoires.Verwacht geen biografische schets van punt a naar punt b met herinneringen van Walt Whitman. Wel een indrukwekkend patchwork van meningen en kleine indrukken over een Amerika dat groeit en worstelt met zichzelf.

Walt Whitman (1819-1892) werd bij leven al min of meer beschouwd als de oervader van de Amerikaanse ­poëzie. Dat had hij te danken aan zijn immer uitdijende dichtbundel Leaves of grass. Oud ben ik en jong ben ik (oorspronkelijk verschenen in 1882, nu voor het eerst in het Nederlands vertaald) vangt hij aan met gelijke delen moed en verontschuldigingen. 'Wil ik het doen, dan mag ik niet langer dralen. Zo divers en vol hinkstapsprongen als die bende dagboeknotities, oorlogsherinneringen uit 1862-'65, natuurobservaties uit 1877-'81 en aantekeningen uit het verre Westen en Canada van daarna, alles met een dik touw bijeengebonden ook mag zijn', hij vat het plan op alles 'achter elkaar aaneen te rijgen tot vellen druks, en alle feiten en gebrek aan samenhang te laten voor wat ze zijn.'

Het is exact wat dit boek je voorschotelt: een mix van korte, persoonlijke herinneringen, te beginnen bij zijn vroege jeugd. Het is een collectie als een springplank, een duizelingwekkende …Lees verder

De Amerikaanse dichter Walt Whitman (1819-1892), die vooral bekend is geworden door zijn baanbrekende poëtische werk 'Leaves of Grass' (1855, vertaald als 'Grashalmen') bracht in 1882 een verzameling herinneringen, brieven en dagboeknotities uit onder de naam 'Specimen Days'. Deze fragmenten zijn nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Ze zijn grofweg in vier segmenten op te delen, te beginnen met zijn jeugd op Long Island, New York. Daarna volgt de neerslag van zijn belevenissen tijdens de Amerikaanse Burgeroorog (1861-1865), waarin hij onder meer als verpleger werkzaam was in Unionistische hospitalen. Hij beschrijft de ontberingen van de gewonden, de vele doden en geeft commentaar op het verloop van de oorlog. In bedekte termen geeft hij ook toe te genieten van het (fysieke) contact met deze jonge mannen, wat voor de 21ste-eeuwse lezer duidelijk homo-erotische toespelingen zijn. In het derde deel komt Whitmans' intense natuurbeleving aan de orde en tot slot volgt nog een secti…Lees verder

Het gouden Amerika

In zijn dagboekaantekeningen bezingt Walt Whitman het land, rivieren, vogels en mooie jongens.

De dichter Walt Whitman (1819-1892) is ongetwijfeld een van de meest flamboyante en uitgesproken figuren uit de Amerikaanse literatuur. Wie kent niet zijn portret met lange, witte baard en grote hoed, vanwaaronder hij ons vurig-profetisch aankijkt. De geschiedenis vertelt ons dat hij door heel Amerika rondtrok met zijn 'Leaves of Grass', dat grote, patriottische dichtwerk over de nog jonge republiek, voor steeds weer nieuwe scharen bewonderaars en, vooral, bewonderaarsters. Hij bezong, naar hij ons wil doen geloven met krachtige stem (in feite had hij een nogal hoge stem), de democratie, de broederschap der volken, verzette zich tegen het materialisme en het puritanisme van zijn tijd, maar wat misschien nog belangrijker was, hij schiep een nieuw soort poëzie, heel anders dan de toenmalige dichtkunst in Europa: breed stromende, naar het proza neigende verzen in een eigen, Amerikaans idioom. Op het laatst was hij zo beroemd dat hij overal herkend en onthaald werd. Zijn succes va…Lees verder

Over Walt Whitman

Walter "Walt" Whitman (West Hills (New York), 31 mei 1819 – Camden (New Jersey), 26 maart 1892) was een Amerikaans dichter, journalist en essayist wiens dichtbundel Leaves of Grass een mijlpaal betekende in de geschiedenis van de Amerikaanse literatuur. Hij is wat de Amerikanen een 'self-made' man noemen: hij begon als loopjongen in een advocatenkantoor, werkte dan in een drukkerij, werd vervolgens dorpsonderwijzer, richtte verschillende tijdschriften op, bouwde huizen en plande en schreef onderwijl verder aan zijn magnum opus, Leaves of Grass. Whitman trouwde nooit, verliet nooit Amerika, streefde nooit bezit en rijkdom na, behoorde tot geen enkele vereniging en ging liever om met gewone mensen dan met rijken, en hij was altijd optimistisch en vrolijk. Hij was een aparte, imposante verschijning, groot van gestalte, traag bewegend, tolerant, democratisch, ontvankelijk, en tegenover iedereen vrijgevig en van goede wil.

Eerste le…Lees verder op Wikipedia