Boek
Nederlands
Tony Judt, een gerenommeerd Brits historicus die onafhankelijk denken als hoogste goed koesterde, kreeg in 2008 te horen dat hij aan ALS leed, een verlammende neurologische aandoening van de spieren die op den duur fataal wordt. Opgesloten in zijn verlamde lichaam kon hij alleen nog schrijven in zijn hoofd; hij componeerde 's nachts essays tot op de komma en dicteerde ze de volgende dag. Zo schree
Onderwerp
Judt, Tony
Titel
De geheugenhut
Auteur
Tony Judt
Vertaler
Wybrand Scheffer
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
The memory chalet
Editie
2
Uitgever
Amsterdam: Contact, 2011
223 p.
ISBN
9789025435875 (hardback)

Besprekingen

In De geheugenhut verzamelt Tony Judt autobiografische bespiegelingen, geschreven in het laatste, door de spierziekte ALS geteisterde jaar van zijn leven. De bundel opent met een beschrijving van de ziekte: hoe het wegkwijnen van het spierweefsel in een periode van drie tot vijf jaar leidt tot algehele verlamming en verstikking. Judt heeft de 25 in deze bundel opgenomen stukjes, die aanvankelijk in The New York Review of Books gepubliceerd werden, gedicteerd, nadat hij ze ’s nachts had geconcipieerd en gememoriseerd om op die manier de lange, eenzame, slapeloze uren door te komen. Deze dramatiek doordesemt het hele boek, en stijgt ten top op het moment dat Judt bekent dat zijn interesse in geschiedenis niet zozeer is ingegeven door een nieuwsgierigheid naar andere tijden als wel door het verlangen om zich vrij in de ruimte te bewegen. Zelf duidt Judt ‘de nadruk op de ruimte, het gevoel voor regio’s, afstanden, verschillen en contrasten binnen het beperkte kader van één k…Lees verder
In 2010 overleed de grote historicus Tony Judt ('Na de oorlog', 'Het land is moe') nog tamelijk jong aan een slopende ziekte die hem geleidelijk had verlamd. Terwijl zijn lichaam het geleidelijk begaf en hem het werken onmogelijk maakte, richtte hij zijn briljante geest op zijn eigen verleden. ’s Nachts, aan een bed gekluisterd zonder zich te kunnen verroeren, smeedde hij zijn herinneringen tot korte teksten die hij dan de volgende dag aan een assistent dicteerde voor publicatie in The New York Review of Books en The New Yorker. Deze stukken worden hier vertaald aangeboden. Ze zijn tegelijk heel persoonlijk en een weerspiegeling van de Europese geschiedenis die hem vormde: geboren als zoon van joodse immigranten in Londen, groeide hij op als overtuigd zionist en socialist, keerde zich echter na een intensieve werkzaamheid daar af van de staat Israël, studeerde in Parijs tijdens de roerige jaren zestig en ontwikkelde zich tot een hartstochtelijk, maar kritisch verdediger van de sociale…Lees verder

Over Tony Judt


Tony Robert Judt (Londen, 2 januari 1948 - New York, 6 augustus 2010) was een Brits historicus, schrijver en hoogleraar, gespecialiseerd in Europese geschiedenis.

Wetenschappelijke carrière

Tony Judt studeerde aan het King's College (Cambridge) en aan de École Normale Supérieure (Parijs). Hij was docent aan universiteiten in Cambridge, Oxford, Berkeley en aan de New York University. Hij bezette de Erich Maria Remarque-leerstoel in Europese studies aan de Universiteit van New York en schreef veel artikelen voor de New York Review of Books. In 1996 werd Judt verkozen tot lid van de American Academy of Arts and Sciences en in 2007 tot corresponderend lid van de British Academy.

Levensloop

Judt woonde gedurende zijn leven in Engeland, Israël, Frankrijk en de Verenigde Staten. Hij omschreef zichzelf als een ‘g…Lees verder op Wikipedia