Boek
Meertalig

Mijn uren zijn met schaduw gehuwd

Sylvia Plath (auteur), Lucienne Stassaert (vertaler)
Keuze uit het werk van de Amerikaanse dichteres (1932-1963).
Onderwerp
Dood en liefde
Extra onderwerp
liefde en dood, Eros en thanatos
Titel
Mijn uren zijn met schaduw gehuwd / Sylvia Plath ; vert. en van een naw. voorzien door Lucienne Stassaert
Auteur
Sylvia Plath
Vertaler
Lucienne Stassaert
Taal
Meertalig
Uitgever
Leuven: P, 2000
75 p.
Aantekening
Een selectie uit Collected Poems Met oorspronkelijke Engelse tekst naast Nederlandse vertaling
ISBN
90-73214-99-8

Besprekingen

Met deze mooie tweetalige uitgave wil de dichteres Lucienne Stassaert een van haar geliefkoosde dichters voorstellen aan het Nederlandstalige (Vlaamse) publiek. Voor Stassaert fungeert de legendarische Sylvia Plath immers niet enkel als een belangrijk auteur, maar meer nog als een richtsnoer voor haar eigen poëticale (en allicht ook menselijke) ontwikkeling. Uiteraard is de vertaalster, vanuit haar eigen experimentele achtergrond, allereerst gefascineerd door de beeldrijke taal van Plath, haar voorkeur voor harde metaforen die, doordat ze hun betekenis niet prijsgeven, de lezer dwingen tot herlezen. Tegelijk is de wijze waarop Plath getuigenis aflegt van haar persoonlijke identiteit als vrouw, niet zonder belang. Plath opteert ook in haar meest autobiografische verzen niet voor een emotionele, al te persoonlijke toon, maar voor een intrigerende symbolische verdichting. Haar oeuvre is universeel en, bovenal, literair ongemeen sterk. Zowel de keuze van Stassaert als haar vertalingen ze…Lees verder
Deze bundel bevat een keuze uit de 'Collected Poems' van de Amerikaanse dichteres (1932-1963), waarbij per pagina steeds één in het Nederlands vertaald gedicht staat, met rechts daarvan in kleiner lettertype de originele tekst. De gekozen gedichten staan gerangschikt naar de vier bundels waaruit ze komen: 'De Kolos' (1959), 'De Overvaart' (1971), 'Ariel'* (1965) en 'De Winterbomen' (1971). Naast bekende gedichten als 'Lady Lazarus', 'Pappie' en 'Olm' zijn er ook minder bekende die karakteristiek zijn voor haar oeuvre. In een nawoord worden leven en werk van Plath belicht, waarna aantekeningen bij ieder gedicht volgen. De Amerikaanse werd bekend door haar roman 'The Bell Jar' ('De glazen stolp'). Pas na haar zelfmoord in 1963 kwam belangstelling voor haar belangrijke poëzie, die van grote originaliteit, dramatische kracht en bijzondere beeldspraak getuigt. Deze selectie geeft een prima indruk daarvan en laat naast Plaths sombere kant ook haar humor zien. De vertaling door de Belgische …Lees verder

Over Sylvia Plath

Sylvia Plath (Boston (Massachusetts), 27 oktober 1932 – Londen, 11 februari 1963) was een Amerikaanse dichteres, romanschrijfster en essayiste. Hoewel ze vooral bekend is om haar poëzie, oogstte ze ook faam met haar semiautobiografische roman The Bell Jar ("De glazen stolp"), waarin haar worsteling met depressies gedetailleerd wordt beschreven. Na haar zelfmoord is ze voor velen een icoon geworden. Postuum werd haar in 1982 de Pulitzerprijs voor poëzie toegekend.

Leven

Sylvia Plath werd geboren in Jamaica Plain, een buitenwijk van Boston. Haar talent uitte zich al vroeg, ze schreef haar eerste gedicht toen ze acht jaar oud was. Haar vader Otto Plath, hoogleraar zoölogie en Duits, en auteur van een boekje over hommels, overleed rond die tijd, op 5 oktober 1940. Plath zette haar literaire aspiraties door, probeerde gedichten en verhalen in Amerikaanse tijdschriften gepubliceerd te krijgen en oogstte enig succes.

Sylvia l…Lees verder op Wikipedia

Suggesties