Boek Nederlands

Een steuntje in de rug : het gebruik van therapeutische verhalen

Nancy Davis (auteur)

Een steuntje in de rug : het gebruik van therapeutische verhalen

Nancy Davis (auteur)
Therapeutische verhalen voor kinderen tussen 4 en 12 jaar in een schoolse of behandelingssituatie, ter behandeling en bespreking van symptomen van een posttraumatische stressstoornis en thema's zoals gezins-, sociale of leerproblemen.
Titel
Een steuntje in de rug : het gebruik van therapeutische verhalen
Auteur
Nancy Davis
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: SWP, 2007
166 p.
ISBN
9789066658370

Besprekingen

Het boek bevat een aantal therapeutische verhalen, geschreven door Nancy Davis, psychotherapeute, en is samengesteld door de redactrice, zelf speltherapeute en leerkracht, voor kinderen in een schoolse of behandelsetting. Het betreft vooral kinderen tussen 4 en 12 jaar, maar soms ook jongere kinderen of (jong)volwassenen. Deze verhalen hebben als doel de behandeling en bespreking van symptomen van een posttraumatische stressstoornis en thema's zoals gezinsproblematiek, sociale of leerproblemen. Middels verwoording en verbeelding wordt het kind gestimuleerd tot gezond positief denken, voelen, een positief zelfbeeld en het versterken van sociale vaardigheden. In dit boek, dat geschikt is voor leerkrachten, opvoeders en behandelaars, wordt vooraf aan ieder verhaal informatie gegeven over het specifieke, behandelde probleem, het thema en de doelgroep (onderscheiden naar leeftijd of soort probleem). Met een voorwoord door Martine Delfos.