Besprekingen

Deel 2 van de ‘De Medici-serie’ (deel 1: ‘De Medici’*). Het verhaal van de beroemde Florentijnse handelsfamilie wordt voortgezet met de carrière en het familieleven van Lorenzo de’ Medici (il Magnifico, 1449-1492), vriend en opdrachtgever van Leonardo da Vinci die dan ook één van de bijfiguren is. Opnieuw gaat het om liefde, oorlog, politieke intriges, verraad en moordaanslagen, waaronder de beroemde Pazzi-aanslag. Het ingewikkelde verhaal wordt in vele korte hoofdstukken en in detail verteld, in vaak bloedige taferelen en expliciete seksscenes, en dit deel van de serie verschilt daarom niet heel veel van het eerste. Wel spannend en met kennis van zaken geschreven: de schrijver (1973) heeft verscheidene romanseries op zijn naam.

Suggesties