Boek Nederlands

Voorlezen gaat zó : tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinne...

Margriet Chorus (auteur), Irma Van Welzen (auteur)

Voorlezen gaat zó : tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinne...

Margriet Chorus (auteur), Irma Van Welzen (auteur)
Handleiding met achtergrondinformatie over en tips voor het voorlezen aan kinderen van 0 tot 6 jaar in het gezin en kinderopvang.
Titel
Voorlezen gaat zó : tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en de buitenschoolse opvang
Auteur
Margriet Chorus Irma Van Welzen
Taal
Nederlands
Editie
Geactualiseerde dr.
Uitgever
Utrecht: SWP, 2010
111 p. : ill.
ISBN
9789088500848 (paperback)

Besprekingen

Informatie over het voorlezen in kindercentra. Uitgelegd wordt welke boeken geschikt zijn. Ook wordt beschreven hoe je voorleest: hoe je om kunt gaan met onderbrekingen en reacties, hoe je met stemmetjes en gebaren kunt werken en hoe je kunt omgaan met ‘druktemakers’ onder de kinderen. Duidelijk wordt gemaakt hoe je ouders kunt stimuleren om te lezen met hun kinderen en hoe je ook meertalige kinderen kunt begeleiden. Een hoofdstuk is gewijd aan het inbedden van voorlezen in het pedagogisch beleidsplan en hoe je voorlezen kunt koppelen aan de basisdoelen voor de opvoeding van kinderen in de kinderopvang. In het laatste hoofdstuk wordt allerlei informatie gegeven over organisaties die zich bezighouden met kinderen en lezen. Met tips en voorbeelden uit de praktijk; ook zijn resultaten van onderzoeken naar voorlezen in kindercentra verwerkt. Voor pedagogisch medewerkers en gastouders, maar tevens voor leidinggevenden die zich op beleidsniveau bezighouden met de werkwijze in hun kindercent…Lees verder