Boek
Nederlands

Het kapitaal : kritiek van de politieke economie. Deel 1, Het productieproces van het kapitaal

Karl Marx (auteur), Isaac Lipschits (vertaler), Hans Driessen (bewerker)

Het kapitaal : kritiek van de politieke economie. Deel 1, Het productieproces van het kapitaal

Het kapitaal Kritiek van de politieke economie Karl Marx Er is nauwelijks een boek te noemen dat een groter stempel heeft gedrukt op de wereldgeschiedenis van de afgelopen bijna anderhalve eeuw, dan Het kapitaal van Karl Marx. Bij Uitgeverij Boom verschijnt op 1 mei 2010 een geheel herziene editie van dit belangrijke werk. Hans Driessen (vertaler van onder meer Peter Sloterdijk) redigeerde en ac
Onderwerp
Marxisme
Titel
Het kapitaal : kritiek van de politieke economie. Deel 1, Het productieproces van het kapitaal / Karl Marx ; vertaling Isaac Lipschits ; herziening en verklarende noten Hans Driessen
Auteur
Karl Marx
Vertaler
Isaac Lipschits
Bewerker
Hans Driessen
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Duits
Oorspr. titel
Das Kapital : Kritik der politischen Ökonomie. 1
Uitgever
Amsterdam: Boom, 2018 | Andere uitgaves
749 p.
ISBN
9789085068396 (paperback)

Besprekingen

Karl Marx komt onder de mensen.

Een nieuwe editie van Het kapitaal en een nieuwe biografie.Karl Marx mag weer onder de mensen komen. Als hij zijn tanden netjes poetst en met twee woorden spreekt, mag hij zijn zegje doen over het crisiskarakter van het kapitalisme. Daarbij moet hij er wel op letten eigentijds te zijn. Geister, die er rief: eine neue Karl-Marx-Biografie van Rolf Hosfeld wordt in het Nederlands aangeboden als een Karl Marx: eigentijdse biografie. Waarom eigenlijk? Een 'eigentijdse Karl Marx' klinkt een beetje als 'Socrates voor managers' ? een modegril. De achterflap bevestigt dat beeld: 'midden in de crisis van het kapitalisme zijn de ideeën van Karl Marx weer en vogue'. Daarop volgt de vreemde bewering dat 'in de loop van de geschiedenis bijna de helft van de mensheid bij tijd en wijle' die ideeën heeft aangehangen. Een dergelijke combinatie van onbegrip en onwetendheid zou in principe moeten volstaan om de geïnteresseerde l…Lees verder
In 1867 verscheen van de hand van Karl Marx (1818-1883) 'Das Kapital', het boek waarin de grondlegger van het socialisme trachtte de wetmatigheden van de economie, in het bijzonder van het kapitalistische systeem te beschrijven en te verklaren. Hoewel Marx' analyse vooral betrekking had op het 19e-eeuwse Engeland (met door de hoofdstukken heen een fraaie uitgebreide schets van de arbeidsomstandigheden van het proletariaat, de onderkant van de samenleving), vonden en vinden ook in de 20e en 21ste eeuw miljoenen mensen inspiratie in dit boek. Honderd jaar later, in 1967, verscheen de Nederlandse vertaling, tot in de jaren tachtig in diverse drukken herdrukt. De nu verschenen uitgave is herzien, geactualiseerd en van meer verklarende noten voorzien. Ook zijn een uitgebreid personen- en zakenregister opgenomen. Hoewel 'Het kapitaal' als een marxistische klassieker geldt, is het werk, zeker voor de minder in de economie geschoolde lezer, niet altijd even toegankelijk.

Over Karl Marx

Karl Heinrich Marx (Trier, 5 mei 1818 – Londen, 14 maart 1883) was een Duits denker die de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie, de journalistiek en de historiografie sterk heeft beïnvloed. Hij was een grondlegger van de arbeidersbeweging en een centraal figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme. Marx woonde en werkte in Duitsland, in Frankrijk, in België, en Engeland. Zijn bewogen leven deelde hij met zijn vrouw Jenny von Westphalen en met zijn vriend Friedrich Engels, die hem zijn hele leven steunde – ook financieel – en die na Marx' dood zijn werken persklaar maakte.

Als Marx' belangrijkste werk wordt meestal Das Kapital (of in het Nederlands: Het Kapitaal) beschouwd. Daarnaast is zijn Communistisch Manifest (met Friedrich Engels) wereldberoemd.

Op het werk en de denkbeelden van Karl Marx (en Friedrich Engels) is het marxisme gebaseerd.

Biografie

Lees verder op Wikipedia