Boek Nederlands

Voorlezen kan iedereen! : handboek met tips, interviews, voorbeelden, klassiekers

Ingrid Godon (illustrator), Lieve Blancquaert (fotograaf), Jelle Van Riet (interviewer)

Voorlezen kan iedereen! : handboek met tips, interviews, voorbeelden, klassiekers

Ingrid Godon (illustrator), Lieve Blancquaert (fotograaf), Jelle Van Riet (interviewer)
'Voorlezen kan iedereen' is een boeiend standaardwerk vol teksten over de verschillende aspecten van voorlezen. Voor iedereen die met kinderen en boeken werkt, voor (groot)ouders, opvoeders, leraren, bibliothecarissen. Voor wie geboeid is door kinder- en jeugdliteratuur en op zoek naar nieuwe, praktische tips en ideeën. Ook voor wie gewoon geïnteresseerd is in lezen en praten over boeken.
Onderwerp
Voorlezen
Titel
Voorlezen kan iedereen! : handboek met tips, interviews, voorbeelden, klassiekers / met ill. van Ingrid Godon ; met foto's van Lieve Blancquaert ; met interviews van Jelle van Riet
Illustrator
Ingrid Godon
Fotograaf
Lieve Blancquaert
Interviewer
Jelle Van Riet
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds/Infodok, 2005
157 p. : ill.
ISBN
9789076830643 (paperback) 90-76830-64-9 (paperback)

Besprekingen

Zogezegd 'volkse' sprookjes blijken uiteindelijk duchtig herschreven te zijn door de verzamelaars zelf. De befaamde verzamelaar van Amerindiaanse sprookjes en legenden, Henry Rowe Schoolcraft (1793-1864), stelde zich voor als de objectieve wetenschapper en bewaarder van de Native American folklore, maar 'poetste' het ingezamelde materiaal op om het zogezegd literair en intellectueel interessanter te maken. Zijn redenen kwamen neer een mengeling van commerciële overwegingen, religieuze en politieke overtuigingen, en uiteindelijk een negatief oordeel over de indiaanse talen en culturen. De indianen waren in zijn overtuiging -- in tegenstelling tot wat zijn tijdgenoten dachten -- echter in staat tot "waarachtig, christelijk denken", en daarom moest hun folklore in een 'verbeterde' versie worden opgeschreven. Vanzelfsprekend schrapte Schoolcraft, net als Wilhelm Grimm, zorgvuldig elke seksuele toespeling.

Het onderscheid tussen volkse sprookjes (uit een lange mondelinge verteltradi…Lees verder
Handboek met inleidende hoofdstukken over verschillende aspecten van lezen en voorlezen en behandeling van het belang van mondelinge overlevering. In aparte hoofdstukken wordt voorlezen aan baby's en peuters tot en met ouderen besproken; ook het voorlezen in de klas, de jeugdbeweging, in ziekenhuizen en aan anderstalige kinderen komt aan de orde. Ieder gedeelte begint met een korte inleiding: het onderwerp wordt uitgewerkt en er worden praktische tips gegeven. Na ieder onderdeeel gegevens over de auteur en een boekenlijst. Acht dubbele pagina's met zwart-witfoto's van vooral Belgische auteurs en hun herinneringen aan lezen en voorlezen. Vlot geschreven, duidelijke letter, bladvulling met kleine schetsjes. Achterin een zoekwijzer met websites en literatuurverwijzingen, en een lijst van organisaties.