Boek Nederlands

Het gelaat van mijn geliefde : de mooiste liefdesgedichten van Rumi

Djalal Al-Din Roemi (auteur), Wim Van der Zwam (vertaler)

Het gelaat van mijn geliefde : de mooiste liefdesgedichten van Rumi

Djalal Al-Din Roemi (auteur), Wim Van der Zwam (vertaler)
Liefdeslyriek van de Perzische soefidichter en mysticus (1207-1273).
Onderwerp
Liefde
Titel
Het gelaat van mijn geliefde : de mooiste liefdesgedichten van Rumi / Rumi ; verzameld en vert. door Wim van der Zwam
Auteur
Djalal Al-Din Roemi
Vertaler
Wim Van der Zwam
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Perzisch
Editie
1
Uitgever
Haarlem: Altamira, 2013
95 p.
ISBN
9789401301022 (paperback)

Besprekingen

Het gelaat van mijn geliefde is een verzameling van de mooiste liefdesgedichten van Jalal ad-Din Rumi, verzameld en naverteld door Wim van der Zwam. Vaak wordt gezegd dat poëzie een genre is dat niet voor het brede publiek bestemd is, maar dit is dikwijls aan een spijtig vooroordeel te wijten. De bondige, sublieme en rake beschrijvingen, eigen aan de dichter, zouden velen kunnen charmeren. Dit is zeker toepasselijk op de liefdesgedichten van de Perzische soefidichter en mysticus uit de dertiende eeuw, Rumi. Enige uitleg bij het soefisme en de mystieke inslag is op zijn plaats, reden waarom de inleiding van deze 34 liefdesgedichten (op de flaptekst staat verkeerdelijk 35) reeds 24 bladzijden in beslag neemt, wat duidelijk niet overbodig is. De gids van dienst is Rumikenner Wim van der Zwam, die ook voor de vertaling instond.
Het is zeer moeilijk om een algemene sluitende definitie te geven van het soefisme, daar waar over de oorsprong van het woord zelf reeds discussie best…Lees verder
Bundel van vierendertig liefdesgedichten voor een breder publiek van de in het Westen (vooral in de VS) populaire Perzische soefidichter en mysticus Rumi (1207-1273), verzameld en naverteld door de auteur. Het thema liefde is onlosmakelijk verbonden met het soefisme, de meer mystiek georiënteerde tak van de islam. In veel soefigedichten is de aardse liefde een opstap naar een hogere, meer spiritueel ingevulde liefde (de belangrijkste trede ervan is fana, jezelf wegcijferen ten gunste van de ander), met als uiteindelijke fase baqa, die zelfrealisatie en het eeuwige leven in de Ene (Allah/God) inhoudt. Hoewel de auteur dit en andere zaken – zoals de homo-erotische liefde - in zijn inleiding verheldert, is deze vooral gericht op de ontmoeting en impact van het treffen van Rumi met zijn leermeester Shams. Anders dan in voorgaande verzamelbundels soefi-verhalen en –poëzie zoals 'Wijn en Rozen' (2010) of 'De schipper en de filosoof' (2012) is afgezien van een uitgebreide verklaring en is d…Lees verder