Boek
Nederlands

Bespiegelingen over levenswijsheid

Arthur Schopenhauer (auteur), Hans Driessen (vertaler)
Overpeinzingen van de Duitse filosoof (1788-1860) over levensgeluk.
Titel
Bespiegelingen over levenswijsheid / Arthur Schopenhauer ; vertaling, noten en nawoord van Hans Driessen
Auteur
Arthur Schopenhauer
Vertaler
Hans Driessen
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Duits
Oorspr. titel
Aphorismen zur Lebensweisheit
Uitgever
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2020
270 p.
ISBN
9789028450745 (hardback)

Besprekingen

Overpeinzingen van de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860), een van de grondleggers van het wijsgerig pessimisme, waarin hij afstand neemt van zijn wilsmetafysica en filosofeert over allerlei onderwerpen die de gewone burger aanspreken. Het werkje is ingedeeld in drie groepen: de mens als zodanig, de mens met zijn bezittingen en de mens in relatie tot anderen. Centraal thema is hierbij het geluk, dat evenwel niet nagejaagd moet worden. Zeer leesbare, goed vertaalde amusante bespiegelingen, vol wijze levenslessen, gelardeerd met citaten en spreekwoorden (opgenomen in de oorspronkelijke taal, gevolgd door de vertaling) uit de wereldliteratuur. De uitgave wordt gecompleteerd door uitvoerige eindnoten met bibliografische gegevens, een verantwoording en nawoord van de vertaler.

Over Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (Danzig, 22 februari 1788 - Frankfurt, 21 september 1860) was een Duits filosoof die een uitgesproken pessimistische wereldbeschouwing formuleerde. Hij staat tevens bekend als een groot stilist. Zijn bekendste werk is Die Welt als Wille und Vorstellung (1818, 1844) waarin hij zijn eigen metafysica uiteenzet: achter de zintuiglijke wereld schuilt een algemene wil waarvan wij mensen slechts fenomenale manifestaties zijn. De mens is in dit wereldbeeld dan ook in de eerste plaats een "willend" wezen waarbij het verlangen centraal staat en niet het redelijke verstand. Door deze filosofie wordt Schopenhauer beschouwd als de voornaamste voorloper van de levensfilosofie.

Levensloop

Schopenhauer groeide op in een koopmansfamilie met Hollandse wortels ("Mijn vader, Heinrich Floris, sprak nog heel goed Hollands," schrijft hij in een brief uit 1857, "Ik echter in het geheel niet."). Zijn ouders namen hem op vijft…Lees verder op Wikipedia

Suggesties