Boek Nederlands

Geraakt door prentenboeken : effecten van het gebruik van prentenboeken op de sociaal-emotionele ontwikkeling van k...

Aletta Kwant (auteur)

Geraakt door prentenboeken : effecten van het gebruik van prentenboeken op de sociaal-emotionele ontwikkeling van k...

Aletta Kwant (auteur)
In de reeks:
Promotieonderzoek naar de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters door het voorlezen en bespreken van prentenboeken. Met enige kleurenillustraties. Voor o.a. vakcollecties jeugdliteratuur.
Titel
Geraakt door prentenboeken : effecten van het gebruik van prentenboeken op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters
Auteur
Aletta Kwant
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Delft: Eburon, 2011
219 p. : ill.
ISBN
9789059725751 (paperback)

Besprekingen

Hoe kan het voorlezen van prentenboeken de sociaal-emotionele ontwikkeling van vier- à zesjarigen stimuleren? Kan de betrokkenheid van kinderen bij de emotionele ervaringen van personages leiden tot een beter begrip en herkenning van die emoties?
Via voorlezen maken kinderen kennis met de ervaringen van personages en kunnen ze meeleven met hun belevenissen. Ik heb voor 33 prentenboeken een inhoudsanalyse uitgevoerd, waarbij ik naging welke emoties erin aan bod kwamen. Ook heb ik gekeken welke voorleesmethoden effectief zijn om kinderen met de emoties uit die boeken om te laten gaan.
In verhalen worden emoties vaak concreet benoemd. Dat kan door emotietermen, maar ook door emotiegerelateerde formuleringen. Met name de basisemoties (bang, blij, boos en verdrietig) zijn opvallend aanwezig. De emotiegerelateerde formuleringen kunnen fysieke reacties of uiterlijke verschijningsvormen van emoties beschrijven en de intensiteit van een emotie weergeven. Ze zijn met name voor de basisemo…Lees verder
Verslag van een promotieonderzoek naar de effecten van het gebruik van prentenboeken op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters. Onderzoekster Aletta Kwant formuleert drie deelvragen om die effecten in kaart te brengen. Ze wil allereerst weten welke prentenboeken geschikt zijn om haar onderzoek mee uit te voeren en maakt een selectie van 33 boeken. Ze legt uit waarom bijvoorbeeld ‘De slodderwolven’ van David Melling niet voldoet en ‘Van mij!’ van Mathilde Stein wel. Daarna kijkt ze hoe emoties gerepresenteerd worden in deze prentenboekenverhalen: via inhoudsanalyse (emotiegerelateerde formuleringen), beeldanalyse (gezichtsuitdrukkingen) en narratieve analyse (vertelperspectief). Tot slot stelt ze ‘voorleessleutels’ op: boekspecifieke en lokaal geplaatste voorlees- en gespreksaanwijzingen, zoals beslissingsvragen, leemtevragen en verklaringsvragen. Kwants aanname dat het een positief effect is, wordt bevestigd door haar onderzoek, met name waar het de complexere emoties (jaloe…Lees verder