Openbare bibliotheek Antwerpen

Hoe?

De begeleider kiest een kwaliteitsvolle tekst en kan daarvoor eventueel steunen op leesmateriaal dat andere begeleiders al in leesgroepen gebruikten. Hij of zij leest luidop en stopt regelmatig zodat de deelnemers  kunnen inpikken op de tekst en het verhaal.

Elke deelnemer krijgt een exemplaar van het tekstfragment. Je kan meelezen maar ook gewoon luisteren. We sluiten af met een gedicht.
Totale tijd: ongeveer anderhalf uur.

De bibliotheek

  • Kan helpen met het zoeken naar een getrainde begeleider
  • Zoekt mee naar aangepast leesmateriaal per groep
  • Geeft toegang tot ons digitaal tekstenarchief 
  • Beschikt over een digitale flyer om deelnemers te werven

Een SamenLeesgroep in actie

Terug naar SamenLezen