Openbare bibliotheek Antwerpen

Voor NT2- en NT1-docenten

Het Taalpunt Nederlands in de bibliotheek wil nieuwkomers, anderstaligen en laaggeletterden ondersteunen voor Nederlandse taalverwerving en inburgering. Het streeft naar meer zelfredzaamheid van anderstaligen.

Taalpunt Nederlands

Het Nederlands niet beheersen heeft consequenties op sociaal-economisch, politiek, cultureel en maatschappelijk gebied. Het maakt dat mensen niet op een volwaardige manier kunnen functioneren in de samenleving en ook hun persoonlijke doelen niet kunnen realiseren. Iedereen moet de kans krijgen om Nederlands te leren.

Het Taalpunt Nederlands voorziet in:​

1.  Collectie materialen

 • Taalcursussen Nederlands  op verschillende niveaus en taalcursussen Nederlands  met steuntalen
 • Grammatica-en spellingboeken
 • Woordenboeken, beeldwoordenboeken, woordenschat
 • Spreekvaardigheid en uitspraak
 • Schrijfvaardigheid
 • Fctieboekjes in eenvoudig Nederlands (Wablieft en Eenvoudig communiceren)
 • Informatieboekjes in eenvoudig Nederlands
 • De Wablieftkrant 
 • Luisterboeken in eenvoudig Nederlands 
 • Nederlands gesproken films

  Collectie-aanbod

2.  Taallab

In het taalpunt van Borgerhout, Couwelaar, Kielpark en Hoboken kunnen anderstaligen 3uur per dag gratis oefenen op taalcomputers met programma’s en websites om Nederlands te leren. Op bepaalde dagen zijn er vrijwilligers aanwezig om anderstaligen hierbij te begeleiden.

 • Op maandag van 10 u tot 12 u en op donderdag van 13 u tot 15 u In de bib van Borgerhout
 • Op donderdag van 13 u tot 15 u in de bib van Hoboken
 • Op maandag en donderdag van 10 tot 12 uur in bib Couwelaar
 • Op dinsdag en vrijdag van 10 tot 12 uur in bib Kielpark

In de bibliotheken Luchtbal en Elsschot werkt het Taalpunt Nederlands samen met atlas voor het project Open Inloop Taal. Dit project wil het Nederlands oefenen stimuleren bij anderstaligen in de wijk. Er gaan activiteiten door zoals de Babbel- en Breigroep en de Babbel en Leesgroep.

Medewerkers van atlas en docenten van Open School begeleiden er ook anderstaligen in het Taal- en Medialab.

 • Op maandag van 13 tot 15 uur en​ donderdag van 10 u tot 12 u in bib Elsschot 
 • Op dinsdag en donderdag van 13 u tot 15 u in bib Luchtbal.

Taallab bib Vredegerecht  

3.  Projecten

Het Taalpunt organiseert regelmatig projecten met partners die werken met anderstaligen (CVO, basiseducatie, Taal-oor, 2-spraak, buurthuizen, …), zoals een schrijfproject, een poëzieproject, filmvoorstellingen, toneelvoorstellingen, lezingen van Wablieft-auteurs, digital storytellingproject, enz.
Elk Taalpunt heeft ook een samenleesgroep met anderstaligen die werkt volgens de principes van The Reader van Jane Davis.

Samenleesgroep Borgerhout  Samenleesgroep Borgerhout

Filmvoorstellng voor anderstaligen Auteurslezing voor anderstaligen
Een filmvoorstelling voor anderstaligen Een auteurslezing voor anderstaligen

Wil u een activiteit of project met het Taalpunt opzetten, neem dan contact op met Liesbet Laureyssens.

Download de brochure voor NT2-docenten